Poniżej przedstawiamy najważniejsze działania UE związane z ochroną zdrowia ludzi, zabezpieczeniem bioróżnorodności i walką ze zmianą klimatu.

Kompetencje UE w zakresie ochrony środowiska są bardzo szerokie i dotyczą niemal wszystkich obszarów - od ochrony wód i powietrza przez zarządzanie odpadami po zmianę klimatu.

"Podzielamy troskę obywateli wyrażoną w badaniu Eurobarometru i z tego powodu dokładamy wszelkich starań na rzecz nowych polityk i propozycji w sprawie walki z klimatem i ochroną środowiska. Po Paryżu i jego historycznym znaczeniu przed nami wiele ambitnych celów. Unia miała kluczowy wpływ na porozumienie i teraz rozwija swoje polityki w taki sposób, by skutecznie przekształcić je w działanie" - przekonuje poseł Giovanni La Via (EPL, Włochy), przewodniczący parlamentarnej Komisji ds. Środowiska Naturalnego.

Działania Unii Europejskiej:

- Program Natura 2000 to program ochrony różnorodności biologicznej na terenie całej Unii Europejskiej. Jest największą na świecie siecią ochrony przyrody - obejmuje 18% obszaru UE i niemal 6% obszarów morskich.

- W 2015 roku Parlament Europejski poparł propozycję ograniczenia przez państwa UE zużycia najpopularniejszych i najbardziej zanieczyszczających środowisko toreb plastikowych.

- Unia Europejska wdraża postanowienia porozumienia zawartego na konferencji w Paryżu, m.in. poprzez reformę unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Do 2030 roku UE chce ograniczyć o co najmniej 40 proc. emisję gazów cieplarnianych (w stosunku do poziomu z 1990 r.). Poza tym UE przyjmuje przepisy, które mają wspierać rozwój energii odnawialnej.

- Parlament i państwa członkowskie osiągnęły na początku lipca br. porozumienie ws. znacznego ograniczenia limitów emisji gazów (w tym tlenków azotu NOx, dwutlenku siarki, pyłów) do 2023 roku.

- W Parlamencie Europejskim pracuje komisja śledcza ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym, która bada łamanie unijnych przepisów dotyczących pomiarów emisji z samochodów oraz domniemanych niepowodzeń we wprowadzaniu standardów EU, przez państwa członkowskie i przez Komisję Europejską.

- Na początku lipca Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko wobec nowych przepisów dotyczących etykiet efektywności energetycznej urządzeń AGD. Propozycja ma na celu uproszczenie skali efektywności do A-G, co ma zapewnić konsumentom przejrzyste informacje o efektywności energetycznej i możliwość porównania kosztów eksploatacji urządzeń.

- W PE trwają prace nad przejściem do gospodarki o obiegu zamkniętym, w której produkty są projektowane tak, aby mogły mieć więcej niż jedno „życie” oraz lepszym zarządzaniem odpadami

Źródło: www.europarl.europa.eu, stan z dnia 19 sierpnia 2016 r.