Rośnie całkowita moc instalacji fotowoltaicznych

Środowisko

Na koniec 2015 roku całkowita moc zainstalowanych systemów fotowoltaicznych sięgnęła 120 MW. Z tego mikroinstalacje stanowią już ok. 26 proc. W fotowoltaice Polska plasuje się na końcu Europy. Moce...

09.08.2016

NFOŚiGW sfinansował dokumentacje jaskiń

Środowisko

Opis 1063 jaskiń z obszaru Karpat, Tatrzańskiego Parku Narodowego i Wyżyny Olkuskiej zawiera sześć kolejnych tomów inwentarza jaskiń Polski. Nowa edycja została opracowana na zlecenie Państwowego...

08.08.2016

Na terenie parku narodowego można wybudować parking

Środowisko

Na terenie parku narodowego zabrania się budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom parku narodowego. Jeżeli planowany parking...

08.08.2016

Pierwsza morska farma wiatrowa już w 2021 roku

Środowisko

120 turbin o łącznej mocy do 1200 MW planuje postawić na Bałtyku grupa Polenergia. Ma to być pierwsza polska morska farma wiatrowa. Prąd popłynie do polskiego wybrzeża najwcześniej za 5 lat.Koszt...

08.08.2016

Wnioskodawca musi wskazać proces odzysku odpadów

Środowisko

We wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów przedsiębiorca musi zamieścić opis stosowanych metod, który powinien być na tyle szczegółowy, aby organ na podstawie przedstawionych...

08.08.2016

NFOŚiGW przeznaczył 2 mld zł na ekologiczne inwestycje

Środowisko

2 mld zł na ekologiczne inwestycje, w tym 1 mld zł na poprawę jakości powietrza przeznaczył Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. O środki można ubiegać się w ramach programów...

08.08.2016

Czym różnią się tereny zielone od terenów zieleni?

Środowisko

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska: Jak należy interpretować zapis tereny zielone ujęty w definicji odpadów zielonych w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o...

05.08.2016

Nowelizacja Prawa łowieckiego będzie kosztowną fikcją?

Środowisko

Realizacja założeń projektu nowelizacji Prawa łowieckiego do 31 marca 2017 r. jest nierealna, a na dodatek budzi wątpliwości co do zasadności konieczności ich realizacji. Marszałkowie Województw RP...

04.08.2016

Fotowoltaika coraz popularniejsza

Środowisko

Rynek systemów fotowoltaicznych w Polsce ciągle rośnie. Jego wartość w 2015 roku szacuje się na ok. 470 mln złotych, co oznacza wzrost o 60 proc. w porównaniu do 2014 r. - wynika z raportu Instytutu...

04.08.2016

Zmiany w szacowaniu szkód łowieckich

Środowisko

6 sierpnia wchodzi w życie ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r.o zmianie ustawy - Prawo łowieckie. Nowelizacja zmieni sposób szacowaniaszkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych, a także kwestie...

02.08.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski