3 listopada leśnicy, myśliwi, jeźdźcy i rolnicy uczczą pamięć swojego patrona – świętego Huberta. -Łowiectwo to pasja, która jest mocno zakorzeniona w polskiej tradycji, ale także w dobrze pojmowanej ekologii – zaznacza prof. Jan Szyszko, minister środowiska.

W 2015 roku w Polsce istniało ponad 2,5 tys. kół łowieckich, a liczba ich członków stale rośnie. Według szacunków GUS na terenie Polski występuje m.in. ok. 867 tys. saren, 709 tys. zajęcy oraz 520 tys. bażantów, wynika z danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny.

Resort środowiska wskazuje, że wykonywanie polowań jest działalnością legalną, ściśle określoną przepisami prawa. Jej celem jest regulowanie liczebności zwierząt łownych m.in. by ograniczać szkody wyrządzane przez nie w gospodarce rolnej i leśnej. Jak istotne z punktu widzenia gospodarski narodowej jest regulowanie liczebnością danej populacji pokazuje przykład rozszerzania się ASF na terenie Polski.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo łowieckie. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


- Polska jest krajem o bardzo bogatej różnorodności przyrodniczej, bo przez wieki potrafiliśmy dobrze korzystać z jej bogactwa. Mamy zachowane 100 proc. rodzimych gatunków zwierzyny – zaznacza Andrzej Konieczny, wiceminister środowiska.

Ministerstwo Środowiska podkreśla, że myśliwi poza polowaniem, zajmują się też dokarmianiem i pielęgnacją zwierząt, a także spisem ilości zwierzyny zamieszkującej na terenie ich kół łowieckich.