Do udziału w konkursie zgłaszać się mogą zarówno organy lokalne i regionalne lub też ich stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz inne instytucje, które zrealizowały projekty w zakresie zrównoważonego kształtowania i gospodarowania krajobrazu przy aktywnym udziale społeczeństwa. Zgłaszany projekt powinien być w pełni ukończony oraz dostępny dla społeczeństwa przynajmniej przez 3 lata przed datą zakończenia konkursu, tj. 30 listopada 2016 r. Częścią projektu powinny być również działania mające na celu podnoszenie świadomości lokalnej społeczności w zakresie wartości i roli krajobrazów.

Zwycięzca konkursu na Polską Nagrodę Krajobrazową zostanie zgłoszony jako polska kandydatura do IV edycji konkursu o Nagrodę Krajobrazową Rady Europy, która przyznawana jest przez Komitet Ministrów Rady Europy dla wzorcowych inicjatyw i działań w zakresie zrównoważonego planowania i gospodarowania krajobrazem. Nagradzanie przykładowych inicjatyw w zakresie kształtowania i ochrony krajobrazów ma na celu podnoszenia świadomości społeczeństwa na temat wartości krajobrazów, ich roli oraz zmian w nich zachodzących.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, Regulamin i Formularz zgłoszeniowy w serwisie internetowym -  ochronaprzyrody.gdos.gov.pl. Nabór zgłoszeń trwa do 30 listopada 2016 r.

Źródło: www.gdos.gov.pl, stan z dnia 14 listopada 2016 r.