Ministerstwo Środowiska zleciło inwentaryzację dzików między innymi w związku z zagrożeniem występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF). Jej celem było uzyskanie informacji o wielkości populacji dzików i jej rozmieszczenia w Polsce.

Inwentaryzacja dzików trwała od 15 października do 6 listopada na terenie Lasów Państwowych. Efekt inwentaryzacji (ponad 140 tysięcy sztuk dzika) pokazuje, że statystycznie na 1 km2 przypada 0,5 szt., co oznacza, że Polski Związek Łowiecki wywiązuje się ze swoich zadań w zakresie sanitarnego odstrzału dzików.

Wiceminister Andrzej Szweda-Lewandowski dodał, że obecnie inwentaryzacja jest prowadzona także w 8 parkach narodowych, które są położone w strefie zagrożonej ASF. „Jej wyniki będą znane do 30 listopada. Dopiero wtedy będziemy mieli pełny obraz inwentaryzacji na wschód od Wisły” - podkreślił wiceminister Szweda-Lewandowski.

Wiceminister Andrzej Konieczny zwrócił również uwagę, że silny wzrost wielkości populacji dzika nastąpił po 2008 roku, kiedy zaniechano jego odstrzału.

Liczebność dzików w całym kraju oszacowano na poziomie 144.079 szt. Uśrednione zagęszczenie dla całego kraju wyniosło 0,5 szt./km2. Najmniej dzików stwierdzono w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Warszawa (3344 szt.) oraz RDLP Kraków (3902 szt.). Najliczniej występują one natomiast w RDLP Katowice (12.746 szt.) oraz RDLP Olsztyn (12.728 szt.).

Źródło: www.mos.gov.pl, stan z dnia 14 listopada 2016 r.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami