Z badania EY wynika, że działalność finansowa w sektorze OZE w Europie jest bardzo dochodowa - obroty czystą energią osiągnęły wartość 4 mld dolarów w II kwartale tego roku.

„To oczywiste, że kupujący wciąż poszukują tego „pewniaka” do inwestycji na tak niepewnym rynku światowym. Wytwarzanie energii odnawialnej pozostaje celem wielu inwestorów na świecie” – czytamy w raporcie.

Tymczasem, wsparcie rządowe dla energetyki odnawialnej w krajach europejskich różni się od siebie. Niemcy idą śladem Wlk. Brytanii powoli zmniejszając finansowanie OZE. Z kolei Francja i Włochy poinformowały w ostatnim czasie o nowych celach tego finansowania. EY przewiduje, że niektórzy inwestorzy przeniosą kapitał do krajów o „bardziej sprzyjającym środowisku”.

Według EY, niepewność wobec skutków Brexitu prawdopodobnie wpłynie na planowanie inwestycji i finansowanie infrastruktury energetycznej w Wlk. Brytanii. Sami inwestorzy mogą oczekiwać większych zysków w związku z obecną niejednoznacznością w długoterminowej polityce energetycznej rządu.

Ogromny poziom inwestycji w regionie Azji i Pacyfiku wynika z rosnącego popytu na produkcję ciepła oraz transakcje związane z odnawialnymi źródłami energii, szczególnie w Chinach oraz Indiach. Inwestycje w czystą energię rosną również w Afryce oraz na Bliskim Wschodzie. Raport przedstawia pozytywne prognozy dla Afryki, w której istnieje wspierająca polityka władz mająca na celu pobudzenie inwestycji w odnawialne źródła energii w tym regionie.

W przypadku Ameryki zwiększone inwestycje na rynku OZE wynikać będą z porozumienia podpisanego na przełomie czerwca i lipca przez głowy trzech sąsiadujących ze sobą państw: Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku. Państwa zobowiązały do współpracy w dążeniu do osiągnięcia wspólnego celu z zakresu czystej energii - co najmniej 50 proc. energii przez nie zużywanej ma pochodzić z czystych źródeł.

Źródło: www.euractiv.pl, stan z dnia 24 sierpnia 2016 r.