„Lisia Góra - unikalne zjawisko przyrodnicze w środku miasta i ostatni skrawek prawdziwego, starego lasu jest fatalnie zaśmiecona. To miejsce, gdzie harcerze już wiele lat temu, organizowali zbiórki, więc postanowiliśmy trochę to miejsce posprzątać” – powiedziała PAP komendantka hufca ZHP Rzeszów harcmistrz Małgorzata Jarosińska.

Będzie to pierwsza od wielu lat taka akcja rzeszowskiego hufca. Zazwyczaj z taką inicjatywą wychodziły bowiem pojedyncze zastępy czy drużyny harcerskie; co roku wynosili z Lisiej Góry kilkanaście worków odpadów.

Zainteresowani sprzątaniem rezerwatu otrzymają od organizatorów worki na śmieci i rękawiczki; sami muszą natomiast zadbać o wygodne buty i odpowiedni strój do sprzątania.

Według organizatorów wśród śmieci, które znajdują się na Lisiej Górze dominują opakowania po napojach i żywności. Jarosińska przypomniała, że aluminiowa puszka po napoju rozkłada się ponad 100 lat, a plastikowa butelka - ponad 400 lat. 

Po zakończonej akcji, jeżeli dopisze pogoda, odbędzie się wspólne śpiewanie.

Akcję sprzątania wesprze MPGK Rzeszów, które przekaże wolontariuszom worki i rękawice oraz odbierze zebrane odpady.

Lisia Góra została uznana za rezerwat przyrody w celu „zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych starodrzewu dębowego z licznymi sędziwy okazami”. Powierzchnia rezerwatu przekracza osiem hektarów. Jest to pozostałość Puszczy Sandomierskiej, stąd liczne skupisko (największe w całym województwie na tak niewielkiej powierzchni) okazów dębu szypułkowego – ok. 100 sztuk. Obwód największych z nich wynosi ponad 6 i ponad 5 metrów.

W rezerwacie znajduje się wiele roślin objętych ochroną: barwinek pospolity, bluszcz pospolity, centuria pospolita, kopytnik pospolity, pierwiosnka lekarska oraz krzewy: kalina koralowa i kruszyna pospolita. Jest tu prawie 180 gatunków ptaków; w zimie teren rezerwatu stanowi miejsce zimowania licznych stad gawronów przylatujących z krajów skandynawskich. Licznie występują na Lisiej Górze cenne okazy owadów, płazów, gadów oraz ssaki.

Rezerwat znajduje się w centrum miasta, nad Wisłokiem. W jego bliskim sąsiedztwie znajdują się tereny spacerowo-rekreacyjne z wypożyczalniami sprzętu wodnego, oraz Zalew Rzeszowski.(PAP)