Bioodpady to pojęcie szersze niż odpady zielone

Środowisko

W pojęciu bioodpady poza odpadami zielonymi mieszczą się odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także...

02.12.2015