Bioodpady to pojęcie szersze niż odpady zielone

Środowisko

W pojęciu bioodpady poza odpadami zielonymi mieszczą się odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także...

02.12.2015

Umowa na zastępstwo rządzi się swoimi prawami

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy na zastępstwo nie musi mieć takich samych warunków zatrudnienia jak pracownik którego zastępuje. Tak wiec zastępca nie musi zostać zatrudniony na identycznych...

25.11.2015