Umowa na zastępstwo rządzi się swoimi prawami

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy na zastępstwo nie musi mieć takich samych warunków zatrudnienia jak pracownik którego zastępuje. Tak wiec zastępca nie musi zostać zatrudniony na identycznych...

25.11.2015

Samodzielność lokalu stwierdza starosta

Budownictwo

W jakiej formie należy wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego?Czy na inwentaryzacji lokalu powinien być zawarty zapis, iż lokal...

19.11.2015

Zapisy w ewidencji gruntów nie są wiążące

Środowisko

Zapisy w ewidencji gruntów nie są wiążące do ustalenia, czy mamy do czynienia z rowem (urządzeniem wodnym), czy z ciekiem naturalnym. Podstawowym dokumentem wymieniającym wody publiczne jest...

17.11.2015