Samodzielność lokalu stwierdza starosta

Budownictwo

W jakiej formie należy wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego?Czy na inwentaryzacji lokalu powinien być zawarty zapis, iż lokal...

19.11.2015

Zapisy w ewidencji gruntów nie są wiążące

Środowisko

Zapisy w ewidencji gruntów nie są wiążące do ustalenia, czy mamy do czynienia z rowem (urządzeniem wodnym), czy z ciekiem naturalnym. Podstawowym dokumentem wymieniającym wody publiczne jest...

17.11.2015

Wygaszenie koncesji następuje w drodze decyzji

Środowisko

Koncesja może zostać cofnięta, wygaszona lub utracić moc. Decyzja koncesyjna staje się bezprzedmiotowa, jeżeli wystąpi brak chociażby jednego z podstawowych elementów stosunku...

10.11.2015