Wygaszenie koncesji następuje w drodze decyzji

Środowisko

Koncesja może zostać cofnięta, wygaszona lub utracić moc. Decyzja koncesyjna staje się bezprzedmiotowa, jeżeli wystąpi brak chociażby jednego z podstawowych elementów stosunku...

10.11.2015

Chłodnia samochodowa nie jest instalacją

Środowisko

Jeżeli chłodnia jest zaparkowana na terenie zakładu i emituje hałas, na który skarżą się osoby zamieszkujące w sąsiedztwie zakładu, to organ może wszcząć postępowanie w celu sprawdzenia, czy w...

05.11.2015

Garaż bez fundamentów w granicy działki

Budownictwo

Ekspert Serwisu Budowlanego wyjaśnia, czy garaż bez fundamentów można nazwać budynkiem, czy taka budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia oraz czy usytuowanie takiego garażu na...

01.11.2015

Złoże bursztynu nie jest objęte własnością górniczą

Środowisko

Bursztyn nie jest kamieniem szlachetnym, w związku z czym nie jest objęty własnością górniczą. Jeżeli wnioskodawca spełnia warunki określone w ustawie, organem właściwym dla zatwierdzenia projektu...

30.10.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski