Przeterminowany surowiec nie jest odpadem instalacyjnym

Środowisko

Wytworzony odpad nie jest odpadem instalacyjnym, ponieważ nie powstał w związku z funkcjonowaniem instalacji ani w związku z utrzymywaniem jej w sprawności. Odpad ten powstał w związku upływem...

01.01.2016

Zakład może unieszkodliwiać odpady płynne

Środowisko

Jeżeli przepustowość oczyszczalni określona pozwoleniem wodnoprawnym jest wyższa niż jej obciążenie, to zakład może unieszkodliwiać odpady płynne w tej instalacji, jeśli uzyska zezwolenie na...

30.12.2015

Wentylacja mechaniczna hali nie jest instalacją

Środowisko

Wentylacji mechanicznej hali, analizowanej odrębnie, nie należy traktować jako instalacji w odniesieniu do przepisów ochrony środowiska. Zgodnie z art. 3 pkt 6 p.o.ś., cechą instalacji jest to, że...

29.12.2015

Kontrola PIP w firmie możliwa także w święta

Jak tłumaczy Jarosław Masłowski, ekspertKompasu Księgowo-Kadrowegoobowiązujące przepisy nie zabraniają Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzania kontroli nawet w czasie Świąt Bożego Narodzenia.

23.12.2015