Organ powinien dokonać zwrotu nadpłaty

Budownictwo

Organ, który opłatę przyjął w kwocie wyższej niż wymagana, powinien dokonać zwrotu nadpłaty, nawet jeżeli jest to jedynie kwota 2 zł. W tym celu należy wyzwać inwestora i poinformować o zaistniałej...

05.01.2016

Przeterminowany surowiec nie jest odpadem instalacyjnym

Środowisko

Wytworzony odpad nie jest odpadem instalacyjnym, ponieważ nie powstał w związku z funkcjonowaniem instalacji ani w związku z utrzymywaniem jej w sprawności. Odpad ten powstał w związku upływem...

01.01.2016