Pytanie
Inwestor zawiadomiony o terminie kontroli budowlanej informuje PINB, że nie może uczestniczyć w kontroli i okazać obiektu budowlanego z uwagi na zły stan zdrowia (chorobę).
Czy takie uzasadnienie powinno być udowodnione przedłożeniem zwolnienia lekarskiego?
Inwestor wezwany o okazanie zwolnienia lekarskiego zarzuca, że organ nie ma prawa żądania informacji o stanie zdrowia strony postępowania administracyjnego.
Czy organ nadzoru budowlanego ma prawo żądania zwolnienia lub zaświadczenia lekarskiego od inwestora, w przypadku wielokrotnego uchylania się od uczestnictwa w wyznaczonej kontroli i okazania przedmiotu, powołując się na zły stan zdrowia?
Jeśli tak, to na jakiej podstawie prawnej?
Podkreślić należy, iż czynności takie skutecznie uniemożliwiają przeprowadzenie kontroli i jakiekolwiek prowadzenie postępowania administracyjnego.