Czy na przebudowę komina potrzebne jest pozwolenie?

Budownictwo

Ze zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę korzystają tylko te inwestycje, które zostały enumeratywnie wymienione w art. 29 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego, nie zaś inne – podobne.

18.10.2018

Jakie decyzje musi posiadać składowisko zamknięte?

Środowisko

Podmiot zarządzający zamkniętym składowiskiem powinien posiadać zatwierdzoną instrukcję prowadzenia składowiska do czasu zakończenia fazy poeksploatacyjnej. Instrukcja ta powinna zawierać elementy, o...

13.09.2018

Jak zagospodarować odpady pożniwne?

Środowisko

Odpady pożniwne mogą zostać przeznaczone do skarmiania zwierząt, kompostowania, wytworzenia biogazu albo spalania w celu uzyskania energii. Na działania te nie jest potrzebne zezwolenie. Natomiast...

05.07.2018

Grzywna za brak kierownictwa na budowie

Budownictwo

Niezapewnienie kierownictwa osoby posiadającej uprawnienia w odpowiedniej specjalności stanowi naruszenie przepisów prawa budowlanego. Inwestor powinien liczyć się tym, że może zostać na niego...

14.06.2018