Czy każdy rów melioracyjny jest urządzeniem wodnym?

Środowisko

Pytanie pochodzi z LEX Prawo Ochrony Środowiska: Czy każdy rów melioracyjny jest urządzeniem wodnym? Kto w imieniu Skarbu Państwa pełni prawa właścicielskie w stosunku do rowów (według ewidencji...

03.04.2018

Czy opis taksacyjny lasu jest informacją publiczną?

Środowisko

Opis taksacyjny lasu to część danych inwentaryzacyjnych planu urządzenia lasu obejmujący charakterystykę lasów i gruntów. Zatem dane te udostępnia się w trybie ustawy o udostępnianiu informacji o...

22.03.2018

Czy drenaż jest urządzeniem wodnym?

Środowisko

W katalogu zawartym w art. 197 Prawa wodnego drenowania wymienione zostały jako urządzenia melioracji wodnych. Jak długo celem funkcjonowania drenażu jest regulacja stosunków wodnych i w efekcie...

16.03.2018