Za rekultywację wód odpowiada sprawca zanieczyszczenia

Środowisko

Organ ochrony środowiska podejmuje działania zapobiegawcze lub naprawcze, tylko wówczas, gdy z uwagi na zagrożenie dla zdrowia ludzi lub możliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku,...

12.06.2018

Bez odszkodowania za drzewa zniszczone przez zwierzynę

Środowisko

Mieszkaniec gminy, któremu sarny i jelenie zniszczyły drzewa iglaste nie uzyska odszkodowania ani od zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego, ani od Skarbu Państwa, chyba że prowadziłby plantację...

28.05.2018

Za zgodność projektu z przepisami odpowiada projektant

Budownictwo

Projektant jest odpowiedzialny za to, że na dzień sporządzenia projektu całość rozwiązań jest zgodna z obowiązującymi przepisami.Natomiast osoby biorące udział w jego sporządzaniu legitymują się...

02.05.2018

Czy zamienny projekt budowlany wymaga sprawdzenia?

Budownictwo

Projekt budowlany zamienny również wymaga sprawdzenia przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane, o ile nie występują okoliczności, o których mowa w art. 20 ust. 3 pkt 1 lub 2 pr.bud....

23.04.2018