Pytanie użytkownika LEX Budownictwo:

Czy wymiana samego pieca gazowego wymaga pozwolenia na budowę? Czy wymianę tę można potraktować jako remont lub przebudowę urządzeń budowlanych, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1c ustawy – Prawo budowlane (dalej pr. bud.), zwolnionych z uzyskania pozwolenia na budowę i dokonania zgłoszenia? Nie są znane parametry starego i nowego pieca.

 

 


Odpowiedź

Zgodnie z art. 3 pkt 8 pr. bud., przez pojęcie remontu należy rozumieć „wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym”.

Przy czym należy zaznaczyć, że budynek (będący jednym z rodzajów obiektów budowlanych) stanowi obiekt budowlany wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, do których należy zaliczyć również piec centralnego ogrzewania.

W świetle tych przepisów należy przyjąć, że jeśli właściciel zamierza wymienić piec na nowy – planuje remont urządzenia technicznego jako części obiektu budowlanego. Tego typu roboty budowlane nie będą wymagać pozwolenia na budowę, lecz zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Zgodnie bowiem z art. 29 ust. 2 pkt 1 pr. bud. pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych, polegających na remoncie urządzeń budowlanych; na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 pr. bud., roboty takie wymagają jedynie dokonania zgłoszenia.

 

Więcej informacji znajdziesz w SIP LEX:

B-1 Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę - POBIERZ WNIOSEK >

Zgłoszenie budowy obiektu budowlanego niewymagającej pozwolenia na budowę - POBIERZ WZÓR >

Czy rozebranie części budynku wymaga pozwolenia na budowę, czy pozwolenia na rozbiórkę? >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >