Jakie decyzje musi posiadać składowisko zamknięte?

Środowisko

Podmiot zarządzający zamkniętym składowiskiem powinien posiadać zatwierdzoną instrukcję prowadzenia składowiska do czasu zakończenia fazy poeksploatacyjnej. Instrukcja ta powinna zawierać elementy, o...

13.09.2018

Jak zagospodarować odpady pożniwne?

Środowisko

Odpady pożniwne mogą zostać przeznaczone do skarmiania zwierząt, kompostowania, wytworzenia biogazu albo spalania w celu uzyskania energii. Na działania te nie jest potrzebne zezwolenie. Natomiast...

05.07.2018

Grzywna za brak kierownictwa na budowie

Budownictwo

Niezapewnienie kierownictwa osoby posiadającej uprawnienia w odpowiedniej specjalności stanowi naruszenie przepisów prawa budowlanego. Inwestor powinien liczyć się tym, że może zostać na niego...

14.06.2018

Za rekultywację wód odpowiada sprawca zanieczyszczenia

Środowisko

Organ ochrony środowiska podejmuje działania zapobiegawcze lub naprawcze, tylko wówczas, gdy z uwagi na zagrożenie dla zdrowia ludzi lub możliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku,...

12.06.2018

Bez odszkodowania za drzewa zniszczone przez zwierzynę

Środowisko

Mieszkaniec gminy, któremu sarny i jelenie zniszczyły drzewa iglaste nie uzyska odszkodowania ani od zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego, ani od Skarbu Państwa, chyba że prowadziłby plantację...

28.05.2018

Za zgodność projektu z przepisami odpowiada projektant

Budownictwo

Projektant jest odpowiedzialny za to, że na dzień sporządzenia projektu całość rozwiązań jest zgodna z obowiązującymi przepisami.Natomiast osoby biorące udział w jego sporządzaniu legitymują się...

02.05.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski