Jakim rodzajem opakowania jest opakowanie ze styropianu?

Opakowanie definiowane jest w art. 3 ust. 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi jako wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych. Takim materiałem, z którego może być wytworzone opakowanie, jest polistyren, czyli tworzywo sztuczne o nazwie handlowej „styropian”. Opakowania tego typu powinny więc być klasyfikowane jako opakowania z tworzywa sztucznego.

 



 

Czy w ewidencji opakowań należy uwzględnić styropian jako tworzywo sztuczne?

W momencie gdy opakowanie zostanie wycofane z użycia, a jego właściciel będzie chciał się go pozbyć, to będzie to odpad opakowaniowy, który jest definiowany w art. 8 pkt 8 jako opakowanie wycofane z użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach.
 

Czytaj też: Odpady zielone nie muszą być odbierane z nieruchomości >
 

Jakim kodem odpadu można potwierdzić odzysk i recykling opakowań ze styropianu?

W katalogu odpadów, którego wzór został określony rozporządzeniem w sprawie katalogu odpadów, odpady opakowaniowe z tworzywa sztucznego zostały sklasyfikowane pod kodem odpadu 15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych.

 

Więcej pytań i odpowiedzi znajdziesz w LEX Ochrona Środowiska:

Kiedy opakowanie należy zaliczyć do opakowań wielokrotnego użytku? >

Czy folia metalizowana jest opakowaniem wielomateriałowym? >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >