Opakowaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (dalej u.g.o.o.o.) jest wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych.

Czytaj też: Ochrona danych ważna także przy zbiórce odpadów >

Naklejka traktowana jako opakowanie

Przy tym opakowaniem jest, zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 3 u.g.o.o.o., m.in. część składowa opakowania oraz złączony z opakowaniem element pomocniczy, spełniające funkcje opakowania, z tym że element pomocniczy przyczepiony bezpośrednio lub przymocowany do produktu uważa się za opakowanie, z wyłączeniem elementu stanowiącego integralną część produktu, który jest przeznaczony do wspólnego użycia lub usunięcia.

 


 

W rozporządzeniu w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie jako przykład wyrobów, które należy traktować jako części składowe opakowań oraz złączone z opakowaniem elementy pomocnicze, spełniające funkcje opakowań, wymieniono m.in. etykiety powiązane bezpośrednio lub dołączone do produktu oraz przylepne etykiety przyczepione do innego wyrobu opakowaniowego.

Przyjmując więc, że naklejka na bananie spełnia funkcję etykiety, to w takim razie należy traktować ją jako opakowanie, które podlega przepisom u.g.o.o.o.

 

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Opakowania wielomateriałowe - komentarz praktyczny >

Kiedy opakowanie należy zaliczyć do opakowań wielokrotnego użytku? >

Czy kapsel jest opakowaniem?