Zgodnie z art. 16 pkt 65 lit. a ustawy - Prawo wodne (dalej pr. wod.) rowy są zaliczane do urządzeń wodnych.

Z kolei w myśl art. 389 pkt 6 pr. wod., pozwolenie wodnoprawne jest wymagane w przypadku wykonania urządzenia wodnego. Natomiast w myśl art. 17 ust. 4 pr. wod., przepisy dotyczące wykonania urządzeń wodnych - stosuje się odpowiednio do m.in. ich przebudowy, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę - WZÓR >

Przebudowa rowu wymagałaby zgłoszenia, ale tylko w sytuacji, o której jest mowa w art. 394 ust. 1 pkt 10 pr. wod., tzn. wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamkniętego na długości nie większej niż 10 m.

 

 

Więcej pytań i odpowiedzi znajdziesz w LEX Budownictwo:

Czy budowa oranżerii wymaga pozwolenia na budowę? >

Czy wymiana pieca wymaga uzyskania pozwolenia na budowę? >

Czy na konserwację pomnika należy uzyskać pozwolenie na budowę? >