Do kiedy ważna jest decyzja z.r.i.d. na budowę drogi?

Budownictwo

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Budowlany: Do kiedy ważna jest decyzja z.r.i.d. na budowę drogi? Czy inwestor, który przejął na podstawie decyzji z.r.i.d. tereny pod budowę drogi, a tej drogi...

22.06.2017

Wpłaty na PFRON a bezpłatny urlop pracownika

Opierając się na treści językowej przepisów na pracownika będącego na urlopie bezpłatnym należy naliczyć odpis na zwykłych zasadach względy celowościowe wskazują jednak na coś innego. Dlatego...

19.06.2017

Różnice w JPK nabywcy i JPK sprzedawcy

Ogólnie różnice między JPK kontrahentów mogą prowadzić do wszczęcia czynności sprawdzających, kontroli podatkowych (bądź celno-skarbowych) czy postępowań podatkowych w celu wyjaśnienia sytuacji -...

19.06.2017

Starosta zatwierdza UPUL opracowany przez organ gminy

Środowisko

Starosta zatwierdza UPUL opracowany przez organ gminy. Przepisy wskazują na okoliczności, kiedy dany dokument poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko nie może zostać przyjęty....

06.06.2017