Pytanie pochodzi z Vademecum Głównego Księgowego

Pracownik przebywa w podróży służbowej łącznie powyżej 182 dni, zatem płaci podatki na terenie Niemiec. W maju cały miesiąc pracował w Niemczech u klienta, więc nie płaciliśmy za niego polskiego podatku. Jednak w maju chcemy wypłacić mu premię uznaniową.
 
Czy od tej premii, ustalając podatek, możemy odliczyć koszty uzyskania przychodów i ulgę?
 
W czerwcu również najprawdopodobniej będzie przebywał cały miesiąc u klienta w Niemczech.
 
Jak należy postąpić z kosztami i ulgą gdybyśmy zapłacili mu premię za maj w czerwcu?
 
Odpowiedź
 
Jeżeli premia jest wypłacana za pracę wykonywaną w Niemczech, to – uwzględniając fakt przekroczenia 183 dni pobytu w tym kraju – powinna być opodatkowana w Niemczech. Brak opodatkowania w Polsce oznacza natomiast, iż nie należy naliczać polskich kosztów uzyskania i ulgi (1/12 kwoty zmniejszającej podatek).
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 15 umowy podpisanej w Berlinie 14.05.2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku uposażenia, płace i podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce otrzymuje z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce, chyba że praca najemna wykonywana jest w Niemczech. Jeżeli praca jest tak wykonywana, to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Państwie.
 
Bez względu na powyższe, wynagrodzenie, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce otrzymuje z pracy najemnej, wykonywanej w Niemczech, podlega opodatkowaniu tylko w Polsce, jeżeli:
 
a) odbiorca przebywa w Niemczech przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni podczas dwunastomiesięcznego okresu, rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym, i
 
b) wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Niemczech, i
 
c) wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w Niemczech.
 
Powyższe oznacza, że w związku z przekroczeniem 183 dni pobytu w Niemczech wynagrodzenie za pracę tam wykonywaną powinno być opodatkowane w Niemczech. Opodatkowanie w Niemczech oznacza, że nie stosuje się polskich zasad, w tym nie nalicza się polskich kosztów uzyskania, ani nie potrąca ulgi podatkowej (1/12 kwoty zmniejszającej podatek). Uwzględniając fakt, że pracownik przebywa cały miesiąc w Niemczech, uznać należy, że premia jest związana z pracą wykonywaną w Niemczech, a tym samym powinna tam być opodatkowana.
 
Premia mogłaby być opodatkowana w Polsce, jeżeli dotyczyłaby pracy tu wykonywanej. Wtedy oczywiście trzeba by naliczyć koszty uzyskania i można naliczyć ulgę podatkową.
 
Uwagi:
 
Wiele zależy od tego, za co premia jest wypłacana. Jeżeli dotyczy ona pracy wykonywanej w Polsce, to podlega tu opodatkowaniu, a tym samym należy potrącić koszty uzyskania i ulgę.
 
Jeżeli zaś premia dotyczy pracy w Niemczech – będzie podlegała tam opodatkowaniu.
 
Uwzględniając, że premia uznaniowa ma nieokreślony charakter, przyznając ja warto wskazać za co jest ona wypłacana i w zależności od tego ustalić zasady opodatkowania.