Rozpoczęcie projektu, który będzie się składał z dwóch skierowanych do płockich firm ankiet, planowane jest na wrzesień - poinformował podczas wtorkowego spotkania Płockiej Rady ds. Innowacyjności i Działalności Badawczo-Rozwojowej jej sekretarz Cezary Supeł.

„Będziemy starali się dotrzeć do wszystkich płockich firm, nikogo nie wyróżniając i nikogo nie odrzucając. Pierwsza anonimowa ankieta będzie służyła badaniu trendów rozwojowych i potrzeb pod kątem wsparcia innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej” – powiedział Supeł.
Dodał, że w drugim etapie badania będzie chodziło o uzyskanie informacji od podmiotów uczestniczących w ankiecie w celu stworzenia profilu oferty wsparcia w działalności badawczo-rozwojowej. 
Supeł zaznaczył, że raport, który powstanie na podstawie przeprowadzonego badania, firmy będą mogły wykorzystywać w podczas ubiegania się o środki unijne z nowej perspektywy 2014-20. 
Uczestniczący w spotkaniu dr Andrzej Siemaszko z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przypomniał o Programie Ramowy Horyzont 2020, który jest największym unijnym przedsięwzięciem dotyczącym wsparcia badań naukowych i rozwiązań innowacyjnych. 
Siemaszko zaznaczył, że w nowej perspektywie unijnej 2014-20 na badania oraz innowacje przeznaczona zostanie kwota ok. 77,03 mld euro. Dodał jednocześnie, że dofinansowanie dla projektów badawczo-innowacyjnych może wynieść nawet do 100 proc.
„Dla Płocka obszar badawczy i innowacyjności jest bardzo ważny, to obszar strategiczny” – podkreślił wiceprezydent miasta ds. komunalnych Krzysztof Izmajłowicz. Według niego, by aktywnie zaistnieć w nowej perspektywie unijnej, konieczne będą „przedsięwzięcia jednoczące różne sektory” w dziedzinie badawczo-rozwojowej i innowacyjności. 
Płocka Rada ds. Innowacyjności i Działalności Badawczo-Rozwojowej powstała w lipcu 2013 r. Jest organem doradczym prezydenta Płocka w zakresie wspierania innowacyjności oraz przedsięwzięć badawczo-rozwojowych o istotnym znaczeniu dla miasta.
Rada skupia przedstawicieli instytucji i przedsiębiorstw działających na terenie Płocka. Jej zadaniem jest m.in.: opracowywanie przy udziale centrów badawczo-rozwojowych oraz ośrodków naukowych i akademickich propozycji przedsięwzięć służących rozwojowi miasta, a także inicjowanie działań związanych z realizacją prac i projektów badawczo-rozwojowych.