Celem jest wsparcie finansowe inwestycji zwiększających innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Projekty realizowane w ramach programu mają się przyczynić do większego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w polskiej gospodarce.

Jak poinformowała Iwona Wendel, w ramach programu zostało podpisanych prawie 16 tys. umów o łącznej wartości ponad 42 mld zł. Głównymi beneficjentami programu są przedsiębiorcy, którzy realizują ponad 13 tys. projektów o łącznej wartości prawie 25 mld zł, następnie szkoły i uczelnie wyższe (273 projekty na łączną kwotę dofinansowania blisko 5 mld zł) oraz jednostki naukowe - 407 umów na kwotę nieco ponad 4 mld zł.
Wendel podkreśliła, szacując na podstawie zawartych umów, że efektem działania programu może być m.in. ponad 1700 wynalazków zgłoszonych do ochrony patentowej oraz blisko 800 nowych i zmodernizowanych laboratoriów badawczych. Powstać ma także blisko 40 tys. nowych miejsc pracy, a ponad 201 tys. gospodarstw domowych uzyskać ma dostęp do internetu.
Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożena Lublińska-Kasprzak powiedziała, że z analiz przeprowadzonych w ramach projektu "Barometr innowacyjności" wynika, iż środki finansowe z Programu Innowacyjna Gospodarka w istotny sposób wpłynęły na poprawę produktywności, konkurencyjności i innowacyjności jego beneficjentów. Zmniejsza się luka technologiczna w porównaniu do firm z innych krajów - dodała.
"Następuje przyspieszenie działań rozwojowych firm; połowa beneficjentów deklaruje, że bez wsparcia publicznego realizowałaby swoje projekty w mniejszym zakresie i w dłuższym czasie, a 14 proc. w ogóle nie podjęłoby ich realizacji" - powiedziała szefowa PARP. Dodała, że w firmach, które korzystają z programu, odnotowano wzrost zatrudnienia.