Chodzi o przygotowany przez komisję samorządu terytorialnego i polityki regionalnej projekt nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zawiera on zaledwie trzy artykuły. Przewiduje zmianę organu odpowiedzialnego za podział środków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych. Nie będzie nim minister administracji i cyfryzacji, ale minister infrastruktury i rozwoju. Zgodnie z projektem kontynuowany ma być obowiązujący mechanizm wsparcia inwestycji na drogach powiatowych i gminnych.

Marek Łapiński (PO) przedstawiając Sejmowi sprawozdanie komisji samorządu terytorialnego z prac nad projektem powiedział, że komisja ta pozytywnie zaopiniowała zmiany i wnosi o ich przyjęcie. "Projekt dotyczy przekazania kompetencji w zakresie podziału dotacji dla samorządów gminnych i powiatowych, przeznaczonych na przebudowę, remonty, budowę dróg lokalnych - z ministerstwa administracji i cyfryzacji do ministerstwa infrastruktury i rozwoju" - poinformował poseł.

Zaznaczył, że zgodnie z wprowadzonym przez komisję przepisem przejściowym w 2015 r. zadania te będą nadal należały do resortu administracji. Łapiński podkreślił, że w tym roku kończy się drugi etap narodowego programy przebudowy dróg lokalnych. "Jest to niewątpliwy sukces rządu PO i PSL, bo przecież w tym czasie dotacja rządowa to ponad 5,5 mld zł, a cały zakres inwestycji na drogach lokalnych to ponad 11,5 mld zł" - mówił. Wskazał, że w tym czasie przebudowano ponad 14 tys. km dróg lokalnych.

Andrzej Gut-Mostowy ocenił w imieniu PO, że zmiana jest niezmiernie słuszna. Zaznaczył, że debata na forum komisji dotyczyła właściwie tylko przepisu przejściowego, a jego klub PO pozytywnie ocenia zmianę.

Marek Kwitek z PiS zauważył, że do trzech czwartych wypadków dochodzi na drogach lokalnych, a Polska pod tym względem zajmuje czołowe miejsce w Europie. Wskazał, że realizacja programu przebudowy dróg lokalnych przynosi pozytywne efekty, niemniej w ostatnich latach zmniejszono środki na realizację programu, co krytycznie oceniła NIK i samorządy. Kwitek zwrócił uwagę, że wątpliwości samorządów budzi fakt, iż w nowelizacji nie ma mowy o wysokości wydatków na drogi lokalne. Podkreślił, że dlatego jego klub wstrzyma się od głosu.

Józef Racki z PSL oświadczył, że jego klub będzie głosował za nowelizacją. Także Jacek Czerniak (SLD) zadeklarował poparcie dla nowelizacji zaznaczając, że zdaniem samorządów 1 mld zł na realizację programu w tym roku to za mało. Również Jan Ziobro (ZP) ocenił, że zmiana jest właściwa - zaznaczył, że drogi lokalne są często niedoinwestowane, co rodzi niebezpieczeństwo wypadków, ogranicza rozwój i trakcyjność gospodarczą.
Wiceminister administracji i cyfryzacji Stanisław Huskowski poinformował, że zgodnie ze wstępnymi założeniami programu na następne lata, rząd miałby przeznaczać na drogi lokalne miliard złotych rocznie. Kwota na realizację programu byłaby zapisywana każdorazowo w rezerwie celowej budżetu państwa. Huskowski zaznaczył, że póki nie ma programu, nie można powiedzieć, czy będzie on taki sam jak poprzednio i zasady jego realizacji będą identyczne.

"Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – etap II. Bezpieczeństwo – dostępność – rozwój" obowiązuje w latach 2012–2015. Według komisji, która przygotowała projekt, konieczne jest więc zapewnienie dofinansowania z budżetu państwa inwestycji na drogach lokalnych po roku 2015, kiedy program ten przestanie obowiązywać.

W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że kontynuacja obecnego sposobu wsparcia dróg powiatowych i gminnych, tj. dotacji w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych, zostanie przeprowadzona w postaci dotacji celowej w niezmienionym zakresie przedmiotowym. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe jednostek samorządu terytorialnego nie jest możliwe zwiększenie ich wydatków na drogi samorządowe, zatem istnieje konieczność dalszego udzielania wsparcia z budżetu państwa.(PAP)