Rodzina na Swoim na coraz droższe mieszkania i kredyty

Budownictwo

Większe możliwości od wiosny mają nie tylko mieszkańcy stolicy, ale rwnież krakowianie i lublinianie, gdzie na kredyt z dopłatami można liczyć kupując mieszkanie o ponad 100 zł droższe za metr niż...

05.04.2011

Deweloperzy zarobią kilkadziesiąt milionów mniej

Budownictwo

Wzrost stawek VAT na mieszkania może spowodować konieczność dopłat ze strony nabywcw. Takie rozwiązanie stosuje większość deweloperw, bo zezwala na nie ustawa. Przeciwnego zdania jest Urząd Ochrony...

05.04.2011

Edward Gierek największym deweloperem w historii kraju

Budownictwo

W latach siedemdziesiątych budowano ponad 270 tys. mieszkań rocznie. Ten niedościgniony wynik jest dwa razy lepszy niż rezultat 2010 roku. W latach 1971 - 78 wybudowano tyle lokali ile w ciągu...

05.04.2011

Rząd wspiera zieloną (r)ewolucję

Środowisko

Kolejne zielone technologie dzięki GreenEvo i rządowemu wsparciu mają szansę wkroczyć na ścieżkę szybkiego rozwoju. Systemy lamp solarnych, suszarnia odpadw ściekowych i technologie unieszkodliwiania...

05.04.2011

Roboty dodatkowe, uzupełniające oraz zamienne

Budownictwo

Z robotami dodatkowymi i uzupełniającymi spotkamy się przede wszystkim na gruncie Prawa zamwień publicznych. Ustawa opisuje bowiem sytuacje i tryb w jakim mogą być udzielane zamwienia dodatkowe i...

04.04.2011

Mieszkanie wielkości pokoju, dom wielkości mieszkania

Budownictwo

Mieszkanie o powierzchni zaledwie 14 m kw.? To nie żart, takie oferty to domena starych kamienic, ale deweloperzy też potrafią budować podobne lokale. Powierzchnia najmniejszego domu jest natomiast...

04.04.2011

Niskie emisje, duże wyzwania

Środowisko

Przyszłość globalnego porozumienia dotyczącego ochrony klimatu, europejska polityka klimatyczna oraz klimatyczne priorytety polskiej Prezydencji w Radzie UE były tematem spotkania ministra środowiska...

04.04.2011

Zobacz jak działają nowe hipoteki

Budownictwo

20 lutego 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece, wprowadzona ustawą z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz o zmianie...

01.04.2011

MG promuje czystą produkcję

Środowisko

Ministerstwo Gospodarki zachęca przedsiębiorstwa i instytucje samorządowe do stosowania w swoich działaniach Strategii Czystszej Produkcji (CP). Pozwala ona każdej organizacji, niezależnie od jej...

01.04.2011

336 zezwoleń na zakup nieruchomości

Budownictwo

W 2010 r. Jerzy Miller minister spraw wewnętrznych i administracji wydał 336 zezwoleń na nabycie przez cudzoziemcw nieruchomości, w tym gruntw rolnych i leśnych, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz...

01.04.2011