Przebudowa peronów i torów w ramach dużej inwestycji na dworcu kolejowym w Gliwicach oraz...
PAP
05.01.2015
Budownictwo
PKP pracuje nad nową strategią dotyczącą dworców kolejowych. Planujemy, przy wsparciu pochodzącym...
PAP
05.01.2015
Budownictwo
W przypadku osoby, która została skierowana do domu pomocy społecznej, częściową odpłatność ponosi...
Ekspert księgowo-kadrowy
05.01.2015
Firma X zajmująca się produkcją kosmetyków i suplementów diety stosuje proces autoklawowania...
Ekspert księgowo-kadrowy
05.01.2015
Czy zakład, którego 75% udziałów posiada beneficjent pozwolenia wodnoprawnego, może być jego...
Janusz Jerzy
05.01.2015
Środowisko
Polskie małe i średnie firmy widzą swoją szansę na rynku europejskim i coraz częściej próbują...
Krzysztof Sobczak
05.01.2015
Zgodnie z treścią art. 2 ust. 2 s.pr.bud. przez budowę rozumie się wykonywanie obiektu budowlanego,...
Ekspert księgowo-kadrowy
05.01.2015
Zwolnienie z podatku dochodowego wartości nieodpłatnego świadczenia z tytułu pomocy prawnej...
Katarzyna Bogucka
05.01.2015
Czy w 2015 r. przy świadczeniu usług fotograficznych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących...
Edyta Zaniewicz
05.01.2015
Rozpoczynasz wykonywanie działalności gospodarczej, dokonujesz zgłoszenia w CEIDG, zgłaszasz się w...
Radosław Kowalski
05.01.2015
Małe i średnie firmy
Rząd pracuje nad zmianami w programie MdM i zapowiada kolejny program budowy kamienic na wynajem....
PAP
05.01.2015
Budownictwo
Nowo utworzonych stanowisk było w ubiegłym roku znacznie więcej niż zlikwidowanych. Liczba...
Inny
05.01.2015