Konferencja Konsorcjum Europejskiego Nadzoru Budowlanego w Helsinkach

W dniach 7-9 października br. w Helsinkach odbyła się konferencja Konsorcjum Europejskiego Nadzoru Budowlanego (CEBC) poświęcona kwestiom funkcjonowania nadzoru budowlanego oraz rynku wyrobów budowlanych w krajach europejskich. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego reprezentowała na spotkaniu Anna Macińska, Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego.

W konferencji udział wzięło blisko 50 delegatów z instytucji członkowskich i gości. Podczas konferencji uczestnicy omówili m.in. wpływ regulacji dotyczących znakowania CE na rozwój rynku wewnętrznego UE. Ponadto odbyły się warsztaty robocze, których celem było porównanie zakresu zadań stawianych nadzorowi budowlanemu w poszczególnych krajach. W trakcie dyskusji wymieniano informacje m.in. na temat struktury administracyjnej nadzoru budowlanego, rodzajów kontroli prowadzonych przez nadzór budowlany i problematyki przestrzegania prawa. Ponadto podczas spotkania, odbyła się kolejna prezentacja w ramach projektu pt. „Różne podejście do nadzoru budowlanego. Projekt porównawczy”, rozpoczętego na konferencji w Oslo w 2010 r. Tym razem analizie poddano niemieckie przepisy budowlane. Kolejna konferencja Konsorcjum Europejskiego Nadzoru Budowlanego odbędzie się wiosną przyszłego roku w Izraelu.

Źródło: www.gunb.gov.pl, stan z dnia 18 października 2012 r.

Data publikacji: 18 października 2012 r.