Pomorskie: powstał portal mapowy prezentujący dane o obszarach chronionych

W Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku uruchomiono portal mapowy prezentujący dane o obszarach chronionych na terenie województwa pomorskiego. Portal powstał w ramach systemu informacji przestrzennej GIS Geographic Information System, działającego w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. Dostępny jest pod adresem portalgis.gdansk.rdos.gov.pl.

Portalgis.gdansk.rdos.gov.pl umożliwia przeglądanie granic i położenia form ochrony przyrody: parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, obszarów Natura 2000, pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych oraz danych z inwentaryzacji przyrodniczych.

Dodatkowo w portalu dostępne są dwa rodzaje map, stanowiących podkład dla prezentowanych danych przyrodniczych: ortofotomapa i mapa topograficzna. Dzięki usłudze WMS Web Map Service system pozwala na przeglądanie informacji z innych portali oraz publikowanie informacji przyrodniczych. Dzięki temu każdy zainteresowany może wyświetlić dane zamieszczone na portalu we własnym oprogramowaniu GIS.

Szczegółowe informacje dotyczące portalu znajdują się na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku bip.gdansk.rdos.gov.pl w części "Portal mapowy".

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.gdos.gov.pl, stan z dnia 14 listopada 2012 r.

Data publikacji: 14 listopada 2012 r.