Fundusze Europejskie finansują rozwój połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa

Budowa stacji Ołtarzew, niezbędnej dla połączenia elektroenergetycznego z Litwą, jest już bardzo zaawansowana. Powstanie tego połączenia jest jedną z najważniejszych inwestycji energetycznych współfinansowanych ze środków unijnych w Programie Infrastruktura i Środowisko. Stacja odciąży obiekty elektroenergetyczne zasilające obecnie aglomerację warszawską oraz wpłynie na poprawę zasilania północno-wschodniej Polski.

Prace budowlane w Stacji Ołtarzew (województwo mazowieckie) szybko postępują. Wybudowano i wykończono wnętrza budynków wszystkich rozdzielni oraz budynku technologicznego. Na teren stacji dostarczono najbardziej istotną jej część, tj. rozdzielnie 110kV, 220 kV, i 400 kV oraz rozpoczęto ich montaż. Z uwagi na wykończenie wnętrz budynków, montaż rozdzielni oraz układów sterowania i telekomunikacji będzie kontynuowany również w okresie zimowym. Równolegle prowadzone są prace fundamentowe pod stanowiska autotransformatorów. Zgodnie z harmonogramem zakończenie realizacji projektu planowane jest w połowie 2014 r. W ramach umowy przyznającej środki unijne z Programu Infrastruktura i Środowisko na budowę stacji PSE Operator S.A. uzyskał 116,19 mln zł wsparcia (Priorytet X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii). Na budowę połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa zaplanowano w Programie Infrastruktura i Środowisko ponad 725 mln zł. Projekty te stanowią integralny element Rozbudowy Krajowego Systemu Przesyłowego i są niezbędne do zrealizowania połączenia polskiego systemu przesyłowego z systemem przesyłowym Litwy. Realizacja międzysystemowego połączenia przyczyni się do utworzenia wspólnego europejskiego rynku energii poprzez zamknięcie tzw. pierścienia bałtyckiego.

Źródło: www.pois.gov.pl, stan z dnia 13 listopada 2012 r.

Data publikacji: 13 listopada 2012 r.