Prawo.pl
Przedsiębiorcy mają znacznie mniej praw niż pracownicy etatowi, ale to nie znaczy, że brakuje im...
Inny
15.08.2014
Ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w lipcu 2014 r. w porównaniu z czerwcem spadły o 0,2 proc. -...
Monika Sewastianowicz
14.08.2014
Dłużnik, na którym ciąży obowiązek zapłaty odsetek, zalicza je do kosztów finansowych. W komentarzu...
Tadeusz Waślicki
14.08.2014
Obowiązujące przepisy Prawa budowlanego nie przewidują możliwości uzyskania decyzji o pozwoleniu na...
Dorota Dorska-Havaris
14.08.2014
Budownictwo
Jak obliczyć efekt ekologiczny dla biogazowni?Pytanie pochodzi zprogramu Prawo Ochrony Środowiska.
Teresa Bzinkowska
14.08.2014
Środowisko
Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych...
Monika Sewastianowicz
13.08.2014
Małe i średnie firmy
Minister Finansów podpisał obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat...
Katarzyna Bogucka
13.08.2014
Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej na gruntach rolnych wymaga zmiany przeznaczenia...
Bogna Czajka-Marchlewicz
13.08.2014
Budownictwo
Czy zapis w umowie na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, zgodnie z którym właściciel...
Ewa Piętowska
13.08.2014
Środowisko
Czy ojciec może zostać zatrudniony w firmie córki na 1/8 etatu?Ojciec prowadzi działalność w formie...
Magdalena Kostrzewa
13.08.2014
Ministerstwo Finansów chce poprawić ściągalność należności publicznoprawnych. Pomóc w tym ma...
Monika Sewastianowicz
12.08.2014
Polska Fundacja Ekologiczna we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony i Gospodarki Wodnej w...
samorzad.lex.pl
12.08.2014
Środowisko
Czy w świetle ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) dalej u.o....
Janusz Jerzy
12.08.2014
Środowisko
Sprzedaż detaliczna w lipcu mogła być o 4 proc. niższa niż przed rokiem, ale 2 proc. wyższa niż w...
Inny
12.08.2014
Aby móc uzyskiwać przychody z działalności gospodarczej, konieczne jest przede wszystkim istnienie...
Tadeusz Szczupaczyński-Dotryw
12.08.2014
Oświadczenie złożone przez projektanta o spełnieniu warunków określonych w r.w.t.b.s. potwierdza...
Agnieszka Jędrzejczak-Syrek
12.08.2014
Budownictwo
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają wyłącznie fundamenty paneli fotowoltaicznych...
Anna Dudrewicz
12.08.2014
Środowisko
Ponad 80 proc. bieżących płatności w Polsce dokonuje się za pomocą gotówki, a co czwarty Polak nie...
Inny
11.08.2014
Czy sprzedając samochód miesiąc po wykupieniu z leasingu, podatnik będzie musiał naliczyć VAT i...
Tomasz Krywan
11.08.2014
Zainicjowana w połowie lipca przez Fundację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości i Forum Młodych...
Inny
11.08.2014
Małe i średnie firmy
11 sierpnia upływa termin zapłaty składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP oraz FGŚP...
Abc/Kadry
11.08.2014
Pomieszczenia, w których instalowane są kotły, oraz pomieszczenia składu paliwa powinny odpowiadać...
Jakub Mazurkiewicz
11.08.2014
Budownictwo
W jaki sposób gmina może znieść zarząd nad budynkiem, który był własnością gminy, a obecnie...
Artur Ratajszczak
11.08.2014
Budownictwo
Czy odpady powstałe w magazynie gotowych wyrobów związane z pakowaniem produktów są wytwarzane w...
Anna Nieć
11.08.2014
Środowisko
Janusz Jerzy omówił zagadnienie kar pieniężnych nakładanych na przedsiębiorców odbierających odpady...
Janusz Jerzy
11.08.2014
Środowisko
Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również postępowania w...
Bogna Czajka-Marchlewicz
11.08.2014
Budownictwo
Jutro rusza nabór projektów w drugim konkursie programu GEKON. Do przedsiębiorstw i konsorcjów...
Inny
08.08.2014
Minister rolnictwa zwrócił się do resortu finansów o zawieszenie akcyzy nakładanej na cydr oraz...
Inny
08.08.2014
Jeśli powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie sklepu nie przekracza 30% powierzchni...
Janusz Jerzy
08.08.2014
Środowisko
Kontrola PIP umałego pracodawcynie stanowi celu samego w sobie. Ustalenia inspektora pracy znajdują...
Sebastian Kryczka
08.08.2014