W ramach projektu, zasadniczo zachowany ma być limit 20.000 zł dla stosowania zwolnienia od obowiązku stosowania kasy rejestrującej z wyraźnym zastrzeżeniem, że limit taki nie jest „konsumowany" przez wartość zbywanych środków trwałych, WNiP i nieruchomości – o ile ma miejsce fakturowanie (przez co prawodawca potwierdza to, na co niejednokrotnie zwracałem uwagę – wartość sprzedaży świadczeń zwolnionych przedmiotowo „konsumuje" limit zwolnienia 20.000 zł).
Nieznacznie zmodyfikowany został katalog czynności zwolnionych przedmiotowo. W załączniku, wg. projektu, nie odnajdziemy dotychczasowych poz. 34 (zafakturowane usługi w ilości nie większej niż 50 dla maksimum 20 odbiorców) i 43 (sprzedaż biletów i rezerwacja miejsc na odległość). „W zamian za to" wprowadzone zostanie zwolnienie dla towarów i świadczenia usług, które według przepisów CIT/PIT są środkami trwałymi lub WNiP – tutaj jednak będzie musiał być spełniony warunek całościowego fakturowania czynności.
Niezwykle interesująco (co nie jest dobrą informacja) wygląda przepis § 4 zawierający (jak i obecne rozporządzenie) świadczenia, które nie korzystają ze zwolnienia od obowiązku stosowania kasy (nawet przy nieprzekroczeniu limitu 20.000 zł). Jest tutaj zachowany stały trend MF do poszerzania grup podmiotów objętych obowiązkiem kasowym (oczywiście dla dobra konsumentów).
W kasie zarejestrowana będzie musiała być dostawa również niezapisanych nośników danych (cyfroweych i analogowych), a także perfum i wód toaletowych (poza samolotami).
Bardzo wyraźnie wydłużyła się lista usług, a w konsekwencji kasy będą musieli zakupić podatnicy świadczący usługi:
– naprawy pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania, regenerowania);
– w zakresie wymiany opon i kół;
– w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów;
– w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów;
– prawnych (w tym w zakresie doradztwa podatkowego – co jest ciekawostką bo wg PKD usługi doradztwa podatkowego nie są prawnymi!), z wyjątkiem usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P ;
– fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne;
– gastronomiczne, z wyjątkiem świadczonych na pokładach samolotów i w stołówkach (zwolnienie z poz. 43 załącznika).

Podatnicy, którzy wykonają powyższe usługi na rzecz osób fizycznych będą mieli dwa miesiące na wprowadzenia kasy (lub zmianę profilu działalności). Gdyby jednak w takim okresie (dwóch miesięcy) wykonali kolejną usługę dla osoby fizycznej, wraz z nią będą musieli zakupić kasę. 

(...)

Więcej: Kompas Księgowo-Kadrowy