Masterplany dla Wisły i Odry przyjęte

Rząd przyjął masterplany dla Wisły i Odry. Zestawiono w nich inwestycje planowane do realizacji w perspektywie do 2021 r.

Masterplany są przejściowymi dokumentami strategicznymi, które pomogą Polsce wypełnić wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej. Dokumenty te są wynikiem ustaleń z Komisją Europejską i będą stanowiły uzupełnienie obowiązujących planów gospodarowania wodami do czasu ich aktualizacji w 2015 r.

Zatwierdzenie masterplanów oznacza rezygnację z „Programu dla Odry – 2006” i „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”. Nadrzędny charakter masterplanów wymaga bowiem uchylenia dotychczas funkcjonujących dokumentów planistycznych na ich rzecz.

Opracowanie: Wanda Pszczółkowska

Źródło: www.premier.gov.pl, stan z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 27 sierpnia 2014 r.