W poniedziałek 25 sierpnia w siedzibie Pracodawców RP Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Małgorzata Marcińska wraz z Prezydentem Organizacji Andrzejem Malinowskim zachęcali przedstawicieli firm do współpracy w ramach „Karty”.

 – Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – organizacja skupiająca tysiące polskich przedsiębiorstw – doskonale rozumieją problemy i wyzwania, jakie się przed nimi pojawiają – powiedział Andrzej Malinowski. – Jednym z nich jest niż demograficzny, który w przyszłości będzie rzutował na funkcjonowanie firm – dodał Prezydent.

Zobacz także:  MPiPS zachęca firmy do włączenia się do programu Karta Dużej Rodziny

Dlatego też, jak podkreślił Andrzej Malinowski, konieczne jest wprowadzenie odpowiednich zachęt, które ułatwią – szczególnie młodym ludziom – podjęcie decyzji o założeniu wielodzietnej rodziny.

Według Prezydenta Pracodawców RP jedną z takich zachęt jest program „Karta Dużej Rodziny”. Zapewnił, że Organizacja aktywnie włącza się w promowanie programu wśród przedsiębiorców.

– Przedsiębiorstwa zaangażowane w tę inicjatywę budują wizerunek swojej firmy jako tej, która realizuje strategię odpowiedzialnego biznesu – powiedział Prezydent Pracodawców RP. – Takie działania są sposobem na wyróżnienie się w danej branży, a także wpływają na konkurencyjność firm – dodał Andrzej Malinowski.

Wagę zaangażowania przedstawicieli biznesu w program podkreślała również Małgorzata Marcińska. – Z jednej strony chcemy zmienić wizerunek rodziny wielodzietnej, z drugiej zaś pomóc przedsiębiorcom – mówiła Wiceminister. Przypomniała także, że w programie bierze już udział 620 tys. rodzin oraz ok. 100 partnerów biznesowych, oferujących interesujące zniżki. Wiceminister Marcińska podkreśliła, że jest to jedyny program w Polsce, który łączy wszystkie branże.

„Karta Dużej Rodziny” to jeden z instrumentów polityki rodzinnej, którego celem jest wspieranie domowych budżetów obciążonych kosztami utrzymania wielodzietnej rodziny, a także umożliwienie integracji dużych rodzin ze społecznością lokalną. KDR to także podniesienie prestiżu rodzin wielodzietnych przez podkreślenie ich znaczenia i dostrzeżenie problemów, z którymi się borykają.

KDR udziela prawa do uczestnictwa w programie uprawniającym do ulg, zniżek i zwolnień przy zakupie usług, towarów oraz przy innych działaniach przeznaczonych dla tej grupy rodzin na poziomie gminy, powiatu, województwa lub kraju.