15 września upływa termin składania wniosków o dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

Zbliża się termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Do wykorzystania z funduszy EOG jest ponad 14,9 mln zł, kwota ta może ulec zwiększeniu.

Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty dotyczące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, instalację w nich energooszczędnych i ekologicznych źródeł ciepła lub energii elektrycznej oraz wymianę, jak również modernizację węzłów cieplnych.

Wnioski można składać do 15 września 2014 roku (w godz. 8.00-15.00) osobiście w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub korespondencyjnie na adres NFOŚiGW. Szczegółowe informacje dla wnioskodawców, w tym kryteria wyboru projektów i regulamin konkursu dostępne są w ogłoszeniu: www.mos.gov.pl/artykul/4465_aktualnosci/22987_ogloszenie_o_naborze_wnioskow_w_ramach_funduszy_eog_2009_2014_dla_programu_operacyjnego_pl04_oszczedzanie_energii_i_promowanie_odnawialnych_zrodel_energii.html

Ewa Saj

Data publikacji: 25 sierpnia 2014 r.