Ważna jest kolejność podejmowania uchwał przy wdrażaniu przepisów „rewolucji śmieciowej”

Gminy nie powinny rozpoczynać wdrażania znowelizowanych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku od podejmowania uchwał w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Najpierw trzeba dokonać wyboru metody jej ustalenia, wskazuje RIO w Lublinie.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie podkreśla, że rozpoczynanie wdrażania przepisów od uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty nie znajduje uzasadnienia w systematyce ustawy. Z punktu widzenia tej systematyki pierwszym normatywnym obowiązkiem rady gminy związanym z ustaleniem opłaty winno być dokonanie wyboru metody jej ustalenia oraz określenie konkretnej stawki tej opłaty na podstawie art. 6k ust. 1 ustawy. Wspomniany wybór ograniczony jest do metod wskazanych w przepisie art. 6j ust. 1 i 2. Kolejną czynnością rady powinno być określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty w oparciu o art. 6l ustawy.

Dopiero na podstawie danych wynikających z przyjętych, a wyżej wskazanych, uchwał można przystępować do opracowania wzoru deklaracji. Powinna ona zawierać jedynie te dane, które są konieczne do prawidłowego obliczenia wysokości opłaty. Jeżeli więc gmina przy wyborze metody ustalania opłaty przyjęła, że będzie ją naliczać w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, to w przyjętej deklaracji nie może wymagać od właściciela podania powierzchni lokalu mieszkalnego czy też ilości zużytej wody z danej nieruchomości.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.lublin.rio.gov.pl, stan z dnia 13 listopada 2012 r.

Data publikacji: 13 listopada 2012 r.