Jezioro Jamno nie będzie już zagrażało podtopieniami mieszkańcom gminy Mielno

Dzięki dofinansowaniu ze środków UE, jakie zostało przeznaczone na realizację projektu Etap I – modernizacja i odbudowa brzegów morskich, ochrona mierzei Jamneńskiej, jezioro Jamno nie będzie już zagrażało podtopieniami mieszkańcom gminy Mielno.

Projekt zakłada modernizację i ochronę brzegów morskich przy ujściu z jeziora do Bałtyku oraz ochronę mierzei Jamneńskiej. Wieloletnie pomiary i obserwacje na południowym odcinku Morza Bałtyckiego wykazały postępującą degradację jego brzegów, spowodowaną m.in. jesienno-zimowymi sztormami. To z kolei zagraża ich utrzymaniu w obecnym stanie, a pobliskim terenom grozi zalaniem i podtopieniami.

Obszar objęty projektem liczy 140 ha. W zagrożonej strefie (m.in. podtopieniami) mieszka 500 osób. Zlokalizowane są tam również zabytki i budynki użyteczności publicznej. Dzięki inwestycji zabezpieczone będą nadmorskie plaże na odcinku 6 km.

W tym celu wzmocnione zostaną brzegi jeziora Jamno i Kanału Jamneńskiego (łączącego jezioro z Morzem Bałtyckim). Na kanale zostaną wybudowane wrota sztormowe – te będą miały na celu zapobiegać gwałtownym wzrostom poziomu wód w jeziorze, do których przyczyniają się sztormy na morzu. Unormowany zostanie również przepływ wód gruntowych między jeziorem a morzem, co umożliwi stabilne umiejscowienie w gruncie tzw. soczewki wody słodkiej, czyli obszaru wody gruntowej koniecznej do funkcjonowania roślinności porastającej mierzeję. Inwestycja pozwoli również na zapewnienie większego bezpieczeństwa przeciwerozyjnego na odcinku zanikających plaż.

W efekcie zmniejszy się zakres wylewów wód wezbraniowych. Poprawią się warunki sprzyjające produkcji rolniczej, a także działalności gospodarczej i turystycznej wokół jeziora. Projekt pozytywnie wpłynie także na ochronę środowiska przyrodniczego wskutek m.in. nasadzenia roślinności stabilizującej brzegi.

Projekt jest pierwszym z trzech etapów większego przedsięwzięcia – „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni jeziora Jamno wraz z rewitalizacją rzeki Dzierżęcinki - zabezpieczenie terenów zabudowanych m. Koszalin”.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.mos.gov.pl, stan z dnia 14 listopada 2012 r.

Data publikacji: 14 listopada 2012 r.