W zależności od nominalnej mocy cieplnej źródła, w którym spalane są pozostałości z produkcji...
Marek Gall
22.03.2018
Środowisko
Komisja Europejska dostała zielone światło od Rady UE do prowadzenia negocjacji w sprawie...
22.03.2018
Kierowanie przez sądy polskie pytań do TSUE spowoduje, że konsumenci w Polsce zaczną korzystać z...
Jolanta Ojczyk
22.03.2018
Wykonawcy musieli najczęściej płacić zamawiajacemu za nieterminowość. Tak wynika z raportu Urzędu...
Jolanta Ojczyk
22.03.2018
Możemy mówić o bieżących skutkach zakazu handlu w niedzielę i analizować, co dzieje się z niedzieli...
Jolanta Ojczyk
22.03.2018
W drugą niedzielę objętą zakazem handlu inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy skontrolowali ok. 2...
Jolanta Ojczyk
22.03.2018
Firma zapłaci 8 tys. zł kary, bo sąd uznał, że wykonywała regularny przewóz pracowników bez...
Marek Sondej
22.03.2018
W sprawach o zasądzenie roszczenia powód będzie musiał wskazać już w pozwie datę jego wymagalności....
Jolanta Ojczyk
22.03.2018
Trwająca modernizacja peronów na stacji Szczecin Główny ma się zakończyć w 2019 r. PKP Polskie...
PAP
22.03.2018
Budownictwo
- Ważne jest, żeby zmianie uległa ustawa Prawo ochrony środowiska, która wyznacza zbyt obszerne i...
Katarzyna Kubicka-Żach
21.03.2018
Środowisko
Kolejne rządowe ustawy: o sukcesji oraz o wspieraniu inwestycji to kolejny - po Konstytucji Biznesu...
Jolanta Ojczyk
21.03.2018
W przypadku śmierci właściciela firmy w mocy pozostaną kontrakty, umowy o pracę, zezwolenia czy...
Jolanta Ojczyk
21.03.2018
Wiele wskazuje na to, że prywatne firmy nie będą wydawać zaświadczeń o zgodności przetwarzania...
Jolanta Ojczyk
21.03.2018
We wtorek 27 marca rząd ma się zająć projektem ustawy o ochronie danych osobowych. Jego przepisy...
Jolanta Ojczyk
21.03.2018
Zakaz handlu może wpłynąć na zwyczaje konsumentów, ale nie będzie miał znaczenia na poziomie...
Jolanta Ojczyk
21.03.2018
Łącznie przeznaczono na ten cel 120 mln zł, z czego 100 milionów zarezerwowano na wsparcie dla...
Norbert Bonin
21.03.2018
Środowisko
36 proc. sukcesorów odczuwa frustrację, że ich rodzice nie w pełni rozumieją szanse związane z...
Jolanta Ojczyk
21.03.2018
Zadaniem Funduszu będzie finansowanie projektów związanych z rozwojem elektromobilności oraz...
Dorian Lesner
21.03.2018
Środowisko
Skierowany do konsultacji projekt specustawy mieszkaniowej przewiduje, że do inwestycji...
Dorian Lesner
21.03.2018
Budownictwo
Ci spośród administratorów danych osobowych, którzy już obecnie mają wprowadzoną i aktualizowaną...
Agnieszka Matłacz
21.03.2018
Rada Ministrów przeznaczy łącznie na te cele 1,3 mld zł, to jest o 500 mln zł więcej niż do tej...
Dorian Lesner
21.03.2018
Budownictwo
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Krzysztof Lissowski wydał zgodę na odstrzał do 20 żubrów ze...
PAP
21.03.2018
Środowisko
Ponad tysiąc wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na proekologiczne wpłynęło do...
PAP
21.03.2018
Środowisko
Zgodnie ustawą Prawo budowlane pozwolenia na budowę nie wymaga budowa przydomowych basenów i oczek...
Filip Wasilewski
20.03.2018
Budownictwo
Pojęcie modernizacji nie posiada obecnie definicji ustawowej, stąd od dawna pojawiają się...
Anna Kamińska
20.03.2018
Budownictwo
RPO wskazuje, że nowelizacja z 2007 r. stworzyła podstawy do realizowania w spółdzielniach zasad...
Dorian Lesner
20.03.2018
Budownictwo
Sejmowe komisje środowiska i rolnictwa zarekomendowały przyjęcie wszystkich poprawek,które zostały...
Dorian Lesner
20.03.2018
Środowisko
Nowe prawo telekomunikacyjne może utrudnić upowszechnienie udziału elektronicznego obiegu...
Jolanta Ojczyk
20.03.2018
Jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakazuje tymczasowego zagospodarowania...
Marek Sondej
20.03.2018
Budownictwo
W ramach dotacji celowej nie można finansować inwestycji zrealizowanej przed datą zawarcia umowy...
Robert Horbaczewski
20.03.2018
Środowisko
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski