Nowelizacja z 13 lutego 2020 r. ustawy prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw czeka już tylko na publikację w Dzienniku Ustaw. Zacznie obowiązywać po sześciu miesiącach od tej daty. Co do zasady nowela upraszcza proces inwestycyjny.

Co zmienia nowela?

Zmienia m.n.: zasady sporządzania projektu budowlanego. Obecnie, by otrzymać pozwolenie na budowę trzeba przedstawić m.in: projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany. Nowela przewiduje jeszcze, że na projekt budowlany poza tymi dwoma projektami będzie się jeszcze składał projekt techniczny, którego nie trzeba dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę. Inwestorzy indywidualni będą jednak zobowiązaniu do złożenia zawiadomienia o rozpoczęciu budowy, w tym oświadczenia projektanta o sporządzeniu projektu technicznego. Zostanie też wprowadzony graniczny, pięcioletni termin dla stwierdzenie nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Nowela wprowadzi też spore zmiany w wykazie obiektów zwolnionych z uzyskiwania pozwolenia na budowę, czy nawet zgłoszenia. Przede wszystkim nie będzie trzeba mieć pozwolenia na postawienie paczkomatów i podobnych obiektów, np. bankomatów, ale także oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę, bez względu na to, czy są to oczyszczalnie przydomowe czy też nie. Procedurę zgłoszenia już stosuje się do oczyszczalni przydomowy o wskazanej pojemności. Bez zgłoszenia będzie też można budować tarasy przydomowe o powierzchni zabudowy do 35 m2.  oraz naziemne  zbiorniki do przechowywania paliw o pojemności do 5 m3.

Czytaj więcej: Nowela prawa budowlanego uchwalona - co zmienia >>

Zapraszamy na szkolenie on-line: Zmiany w Prawie budowlanym. Już 9 marca o zmianach w prowadzeniu budowy i postępowaniu przed organami nadzoru budowlanego opowie Michał Bursztynowicz. Zapisz się już dziś >>

Łatwiej o przyłącza

Projekt przewiduje też skuteczniejsze egzekwowanie przewidzianego w prawie energetycznym, obowiązku podłączania budynków do sieci ciepłowniczej. Projektant będzie sprawdzał czy budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne można podłączyć do istniejącej sieci ciepłowniczej. Jeśli przedsiębiorca zarządzający siecią będzie opóźniał wydanie warunków przyłączenia do sieci, zapłaci karę za każdy dzień zwłoki. W projekcie są też uregulowane zasady wydawania przez przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne warunków technicznych przyłączenia do sieci. Wprowadzi też zakaz pobierania opłat za nie.

Uproszczona legalizacja

Nowela przewiduje też uproszczoną bezpłatną procedurę legalizacyjną dla budynków powstałych bez zgłoszenia czy pozwolenia na budowę ponad 20 lat temu, co do których nie została wydana decyzja o nakazie rozbiórki, to tzw. uproszczona legalizacja. Uproszczonego postępowania legislacyjnego nie będzie można wszcząć jedynie w stosunku do obiektów budowlanych, do których wydano decyzje o nakazie rozbiórki przed dniem wejścia w życie ustawy

 

 

Ponadto nowelizacja na nowo reguluje

  • procedury uzyskiwania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych,
  • szczegółowe zamierzenia budowlane,
  • zasady przeniesienia decyzji pozwolenia na budowę,
  • wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę obiektów budowlanych związanych z gospodarką morską,
  • wprowadzeniem do obrotu lub udostępnieniem na rynku krajowym wyrobów budowlanych.