Ministerstwo Rozwoju przypomina, że ustawa uchwalona 2 marca br. przez Sejm zawiera dwie regulacje, które dotyczą zakresu działania ministra właściwego do spraw turystyki.

Regulacje finansowe

Wprowadzenie w ustawie mechanizmu poprawiającego płynność finansową przedsiębiorców ma na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania podmiotów gospodarczych na rynku usług turystycznych, w warunkach rozprzestrzeniania się na świecie wirusa SARS-CoV-2. Zgodnie z nowymi przepisami składka na TFG nie będzie podlegała zarachowaniu na poczet przyszłych imprez turystycznych lecz w przypadku imprez odwołanych z powodu wybuchu epidemii wróci bezpośrednio do organizatora turystyki.

Procedury sanitarne

W zakresie usług hotelarskich ustawa (art. 18) wprowadza do ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych domniemanie, zgodnie z którym w obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie, a nie zostały zgłoszone do właściwej ewidencji, nie są spełnione wymagania sanitarne. W sytuacji zagrożenia epidemią koronawirusa bezwzględne przestrzeganie wymogów sanitarnych nabiera szczególnego znaczenia.

Czytaj: Koronawirus pozwoli ominąć przepisy budowlane

Przyjęcie domniemania niespełniania wymogów sanitarnych przez obiekty nie posiadające wpisu do ewidencji, ma na celu przyspieszenie identyfikacji tych obiektów oraz sprawne wdrożenie procedur sanitarnych. Regulacja ma także wzmocnić wizerunkowo pozycję obiektów hotelarskich, które posiadają wpis do właściwej ewidencji, gdyż dla klientów oznacza to że spełnione są w nich warunki sanitarne.