Za sprawą obowiązującej od 15 marca 2018 roku nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym minister sprawiedliwości miał przygotować nowe wzory wniosków do KRS. Tak się jednak nie stało. W ostatniej chwili przesunięto  o rok wejścia w życie w pełni elektronicznego postępowania rejestrowego. Dokonano tego w uchwalonej 9 stycznia nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzającej m.in. sądy do spraw własności przemysłowej.  W tej ustawie przesunięto też o rok wejście w życie przepisów o prostej spółce akcyjnej. Jak tłumaczył podczas prac w Sejmie Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości, chodziło o danie przedsiębiorcom dodatkowego czasu na dostosowanie się do tych nowych regulacji, które w sposób zasadniczy zmieniają funkcjonowanie spółek. Zmiany dotyczące przesunięcia o rok, czyli do 28 lutego 2021 roku obowiązywania rozporządzenie MS z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania przewiduje art. 12 styczniowej nowelizacji. W efekcie wciąż obowiązują dotychczasowe wzory. I choć Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem rozporządzenia wprowadzającym nowe wzory, tozmiany będą niewielkie. Od 1 kwietnia mają one jedynie ułatwić złożenie wniosków dyrektorów instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz. Jak zapewnia MS prace legislacyjne nie mają na celu dokonywania ewentualnych innych zmian porządkowych względem pozostałych formularzy przewidzianych zmienianym  rozporządzeniem.