Posłowie poparli wszystkie 22 poprawki wporwadzone nowelizacją z 9 stycznia Kodeksu postępowania cywilnego, która zakłada, że sprawami związanymi z ochroną własności intelektualnej będą zajmować się wyspecjalizowane sądy. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. Co do zasady ma zacząć obowiązywać już od 1 lipca 2020 roku. Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia, ze do tego czasu poradzi sobie ze zorganizowaniem nowych sądów. Mają powstać w Warszaie, Gdańsku, Katowicach i Poznaniu. Co jeszcze zmienia ustawa?

 


Czytaj więcej: Ustawa powołująca sądy do spraw własności intelektualnej wróciła do Sejmu >>

Przymus adwokacki przy sporach o ponad 20 tysięcy złotych

Ustawa wprowadza odrębne postępowanie w sprawach własności intelektualnej. Jedną z odrębności tych sprawa jest wprowadzenie przymusu adwokackiego, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza 20 tys. zł.

Czytaj w LEX: Koszty sądowe – najistotniejsze zagadnienia po zmianach z lipca 2019 r. >

Nowa instytucja - roszczenie informacyjne

Nowelizacja zakłada również uregulowanie tzw. roszczenia informacyjnego, znanego już z prawa własności przemysłowej.  Zgodnie z nowym art. 479115 na wniosek uprawnionego, który wykazał wiarygodne okoliczności wskazujące na naruszenie, sąd może wezwać naruszającego do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług, jeżeli jest to niezbędne dla dochodzenia roszczenia. Będzie można też wezwać bank do wskazania szczegółów rozliczenia dokonanego w związku z naruszeniem. 

Czytaj w LEX: Zmiany w postępowaniu odwoławczym w związku z reformą KPC >