Za sprawą uchwalonego w lipcu tzw. pakietu odpadowego do 5 marca 2020 roku firmy muszą złożyć wnioski o nowe zezwolenia na zbieranie czy przetwarzanie odpadów.  Powinny dołączyć do niego m.in. operat przeciwpożarowy. To nowy wymóg, który ma pomóc walczyć z pożarami składowisk. Z tym, że rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw dopiero 25 lutego 2020 r. (Dz.U. z dnia 25 lutego 2020 r. Poz. 206). Zacznie obowiązywać w środę 4 marca.

Czytaj również: Czarne chmury nad branżą odpadową - objaśnienia ministra klimatu nie wystarczą >>

 


Co mówi rozporządzenie

Rozporządzenie na 19 stronach określa wytyczne, które trzeba spełnić zbierając, magazynując lub przetwarzając odpady. Zgodnie z rozporządzeniem, miejsce przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania stałych odpadów palnych stanowi odrębną strefę pożarową, oddzieloną pasami wolnego terenu lub elementami oddzielenia przeciwpożarowego, zwaną dalej „strefą pożarową z odpadami stałymi”, o ile łączna objętość lub masa zgromadzonych odpadów przekracza odpowiednio 200 m3 lub 50 Mg. Rozporządzenie precyzuje też, że należy zapewnić dostęp do wody (hydranty) i wskazuje w jakiej ilości oraz drogę pożarową, a także określa np. maksymalne wysokości sufitów w miejscach magazynowania odpadów.

Uwaga na przepisy przejściowe

Stowarzyszenie Recyklingu Samochodów FORS zwraca uwagę, aby podmioty, które jeszcze nie złożyły do Państwowej Straży Pożarnej wniosku o uzgodnienie do  operatu przeciwpożarowego, zrobiły to najpóźniej do 3 maja 2020 r. - Jeżeli tego nie zrobią nie będą miały okresu przejściowego dla dokonania najistotniejszych zmian organizacyjnych, jakie trzeba będzie wykonać, aby dostosować miejsca magazynowania odpadów do warunków określonych w rozporządzeniu. Okres przejściowy dla większości nowych wymogów wynosi prawie 4 lata (do 1 marca 2024), ale część wymogów trzeba będzie spełnić już do dnia 1 września 2020 r. - ostrzega Adam Małyszko, prezes FORS. O przepisach przejściowych mówi par. 45 rozporządzenia.

Obejrzyj w LEX najnowsze szkolenie on-line: Dostosowanie zezwoleń z zakresu gospodarowania odpadami do znowelizowanej ustawy o odpadach >>