W piątek 20 lipca posłowie zaakceptowali poprawki Senatu do nowelizacji Prawa ochrony środowiska* oraz ustawy o odpadach. Jedna była redakcyjna, druga merytoryczna. Zgodnie z nią do postępowań w sprawach dotyczących uznania albo odmowy uznania przedmiotów lub substancji za produkt uboczny stosuje się Kodeks postępowania administracyjnego. Nowe przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia. Z tym, że do zgłoszeń złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji będą już stosowane nowe przepisy. Czytaj więcej o zmianie przepisów za sprawą których uznanie danego przedmiotu za produkt uboczny nie będzie następowało przy tzw. milczącej zgodzie marszałka >>.

Ponadto posłowie przyjęli senackie poprawki do tzw. pakietu odpadowego. Nowelizacje ustaw: o odpadach i Inspekcji Ochrony Środowiska  wprowadzają ograniczenie magazynowania odpadów z 3 lat do roku, obowiązek wizyjnego systemu kontroli, „wilczy bilet” dla skazanych przeciwko środowisku oraz wzmacniają inspektorów ochrony środowiska.

Czytaj więcej o pakiecie odpadowym:
Nowe prawo ogranicza porzucanie odpadów >>

Inspekcja ochrony środowiska wzmocniona
dzięki plagom pożarów >>

Do walki z dzikimi składowiskami potrzebna
jest policja środowiskowa >>