Środki na odbudowę lokalnych połączeń kolejowych będą pochodziły zarówno z budżetu państwa, jak i z samorządów.

Ustawa dotyczy dostosowania krajowych norm prawnych w zakresie transportu kolejowego do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2370 mających za zadanie wzmocnienie gwarancji niezależności, bezstronności oraz przejrzystości funkcjonowania zarządcy infrastruktury kolejowej.

Czytaj: Posłowie za programem Kolej Plus

Ponadto ustawa będzie otwierać rynek krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego dla przewoźników kolejowych z innych państw członkowskich UE.

Wykonanie dyrektywy

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury zapewnia, że "warunki techniczne, czyli przejazd z prędkością powyżej 250 km/h, umożliwimy wtedy, gdy będziemy mieli taką możliwość. Projektujemy linie kolejowe w Polsce, i do Centralnego Portu Komunikacyjnego również mają być dostosowane w parametrze do 250 km/h z geometrią pozwalającą na rozwinięcie prędkości do 300 km/h. Nie będziemy jeździli ze średnią prędkością powyżej 250 km/h, lecz z prędkością 250 km/h. To jest kolej dużych prędkości w rozumieniu dyrektywy z 2013 r. Jeżeli będziemy jeździli z prędkością 249 km/h, będziemy to robili w rozumieniu tejże dyrektywy z przewozów pasażerskich konwencjonalnych - podkreślił Bittel.

Plan przeciw wykluczeniu

Prezydent przypomniał, że w Polsce likwidowano połączenia kolejowe i autobusowe. – To powodowało ubożenie dużych obszarów kraju. Podjęliśmy działania, które zatrzymały i odwróciły ten proces – powiedział Andrzej Duda

 Uroczystość podpisania ustawy odbyła się w Końskich na peronie zamkniętego od wielu lat dworca PKP. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.