Bank pobrał opłatę za prowadzenie rachunku na koniec miesiąca w spółce X i powstało ujemne saldo na...
Ekspert księgowo-kadrowy
18.01.2012
Odpis na towary typu A wyniósł 100 w roku ubiegłym. W roku bieżącym na tego typu towary odpis...
Ekspert księgowo-kadrowy
18.01.2012
Pracownik zatrudniony jest na pełen etat z wynagrodzeniem zasadniczym w kwocie 2700 zł. W miesiącu...
Ekspert księgowo-kadrowy
18.01.2012
Abc/Budownictwo
18.01.2012
Budownictwo
Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska 16 stycznia br. wręczył medale Pro...
E Z
18.01.2012
Środowisko