Pytanie
Według warunków technicznych graniczne wymiary schodów stałych dla budynku produkcyjnego wynoszą: szerokość użytkowa biegu – 1,2 m; szerokość użytkowa spocznika – 1,5 m; maksymalna wysokość stopnia – 0,175 m. Według PN-EN ISO 14122-3 wartości te wynoszą odpowiednio: 0,8 m – szerokość biegu, 0,8 m – szerokość spocznika, maksymalna wysokość stopnia wynika ze spełnienia warunku 600 mm ≤ 2h + s ≤ 660 mm.
Jak interpretować przepisy dotyczące wymiarów schodów stałych w halowym budynku produkcyjnym na przykładzie nieobudowanej stalowej klatki schodowej łączącej dwa poziomy w wydzielonym pomieszczeniu na hali?
Jak się ma zapis zawarty w § 68 ust. 1 r.w.t., przedstawiający graniczne wymiary schodów stałych w budynkach wobec granicznych wymiarów zawartych w normie PN-EN ISO 14122-3 Maszyny. Bezpieczeństwo. Stałe środki dostępu do maszyn. Część 3: Schody, schody drabinowe i balustrady?
Czy dla przedstawionej sytuacji konieczne jest przyjęcie wymiarów schodów zgodnie z § 68 r.w.t., czy wystarczy przyjąć wymiary według normy PN-EN ISO 14122-3?
W jakim przypadku należy kierować się wytycznymi przywołanej normy, jeśli nie jest ona umieszczona w wykazie obowiązujących norm, a dane w niej zawarte są rozbieżne względem warunków technicznych?