Pytanie
Jesteśmy jednostką budżetową administracji rządowej. Po wyroku sądowym mamy zwrócić przedsiębiorcy należność, która stanowiła dochód państwa i została odprowadzona na dochody budżetowe. Będziemy musieli wystąpić do budżetu państwa o zwrot dochodów celem oddania przedsiębiorcy. Jednak co zrobić z odsetkami, które nie zostały naliczone, ponieważ przedsiębiorca zapłacił w wyznaczonym terminie całą kwotę. Sytuacja ta trwa od 2012 r. i w 2014 r. wydano wyrok sądu na korzyść przedsiębiorcy.
Czy należy zwrócić odsetki, a jeśli tak to z jakiego paragrafu wydatkowego?
Jakie powinno być prawidłowe księgowanie oddanych środków z Ministerstwa Finansów na nasz rachunek bankowy i zwrot dla przedsiębiorcy?