Pytanie
Jesteśmy spółką z o.o. W 2013 r. otrzymaliśmy dotację celową z budżetu na organizację i funkcjonowanie Dziennego Opiekuna. Całość środków 100% była podzielona odpowiednio: 80% środki z budżetu, 15% wpłaty rodziców, 5% wkład własny. Celem dotacji było obniżenie opłat rodziców za pobyt dzieci u Dziennego Opiekuna, pokrycie kosztów wyposażenia, remontów oraz bieżącego funkcjonowania. Całość środków tj. 100% musiała być wydatkowana do końca 2013 r., bez znaczenia było, czy finansowanie każdego wydatku dzielimy proporcjonalnie, czy część wydatków tylko ze środków dotacji, a część tylko z własnych.
Jak prawidłowo ująć otrzymaną dotację i wydatki pokryte ze środków dotacji w podatku dochodowym?
Czy całość 100% stanowi PPO niepodlegające opodatkowaniu i całość wydatków jako PKO NKUP?